Küldetésünk Europ Assistance este un pioner al serviciilor de asistenţă şi joacă un rol de referinţă în acest domeniu. Propagăm cu cea mai mare sinceritate misiunea noastră, aceea de a deschide noi perspective de viitor în domeniul nostru de activitate, iar prin acesta umărim să devenim lideri în asistenţă. Tovább
Stratégiánk

Rămânem fideli spiritului pionier şi, în prezent elaborăm bazele unei strategii moderne de asistenţă capabile să răspundă provocărilor viitorului.

Tovább
Főbb mutatóink

Tovább