Structura organizatorică

Structura organizatorică a Europ Assistance reprezintă unul dintre indicatorii principali ai progresului dinamic al companiei şi încercărilor Europ Assistance de a găsi soluţii inovatoare.

Centrul Operativ este condus ce către Şeful Operativ. Şeful Operativ primeşte suport din partea şefilor echipelor (supervisori) care coordonează munca operatorilor telefonici.

Centrul de ajutor telefonic este alcătuit după modelul următor, care se bazează pe cele 4 domenii de servicii acordate de către compania noastră:

• Servicii de asistenţă rutieră;
• Servicii de asistenţă domestică;
• Servicii de asistenţă medicală;
• Servicii de asistenţă acordate prin intermediul grupurilor specializate pe ajutor în cazul călătoriilor,

fiecare domeniu având şef propriu.