Misiune

A DEVENI LIDER MONDIAL ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI

Europ Assistance este un pioner al serviciilor de asistenţă şi joacă un rol de referinţă în acest domeniu. Propagăm cu cea mai mare sinceritate misiunea noastră, aceea de a deschide noi perspective de viitor în domeniul nostru de activitate, iar prin acesta umărim să devenim lideri în asistenţă.

Strategie ambiţioasă

Misiunea Europ Assistance este de a îmbunătăţi serviciile oferite clienţilor pe plan mondial. Pentru succesul noii etape de formare, Grupul evaluează noile cerinţe globale şi schimbările intervenite în modul de trai. Provocarea constă în faptul că serviciile trebuie să corespundă schimbărilor societăţii şi tendinţelor demografice, dar şi în exploatarea oportunităţilor acestora pe plan medical, domestic, precum şi a asistenţei acordate familiilor. Rămânem fideli spiritului pionier şi, în prezent elaborăm bazele unei strategii moderne de asistenţă capabile să răspundă provocărilor viitorului.

Cuvântul cheie: asistenţă zilnică oferită clienţilor noştri

În ceea ce priveşte realizarea obiectivelor propuse, Europ Assistance este liderul cel mai inovativ şi cu cel mai mare randament, atât în privinţa nivelului calitativ al serviciilor oferite, cât şi din punctul de vedere al profitului. Grupul nostru se străduieşte ca în paralel cu serviciul de asistenţă prestat, să se ridice la nivelul noilor aşteptări şi provocări venite din partea clienţilor din întreaga lume prin oferirea de soluţii pentru situaţii generale cotidiene, dar şi pentru cele individuale.

Cheia succesului

Prin experienţa dobândită în domeniul soluţionării situaţiilor de urgenţă, grupul nostru este pregătit pentru satisfacerea noilor aşteptări din partea clienţilor.

Unul dintre acţionarii noştri principali este Compania Generali. Grupul nostru, cu peste 5 500 de angajati şi peste 410 000 parteneri la nivel mondial şi-a construit o reţea internaţională ai cărei membri urmează aceaşi idealuri şi valori în toate etapele de desfăşurare a activităţii lor.

(Foto: Dl. Martin Vial şi Dl. Claude Tendil)