Structura organizatorică

OrganizaŢie bazatĂ pe inovaŢie Şi progres

Structura organizatorică a Europ Assistance este piatra de temelie a dezvoltării şi a strategiei inovatoare.

Organigrama Europ Assitance este alcătuită din 6 unităţi internaţionale de business şi 5 direcţii profesionale funcţionale.

6 Unităţi Internaţionale

Pe raza de acoperire specifică fiecărei unităţi se desfăşoară activităţi internaţionale, astfel că dispunem de:

  • 4 regiuni care acordă asistenţă, suport comercial în concordanţă cu necesităţile domeniului;
  • Divizia Soluţii Medicale Internaţionale (IHS), care acoperă asigurarea de sănătate, asistenţă medicală acordată pe loc precum şi organizarea acordării asistenţei medicale în străinătate;
  • Divizia Internaţională de Automobile care controlează activităţile noastre la nivel mondial.

5 Direcţii Funcţionale

  • Centrul de Resurse;
  • Sisteme de Replanificare, Operaţii şi Sisteme Informatice;
  • Marketing Strategic şi Sales Internaţional;
  • Comunicare în Grup şi Grupul de Responsabilitate Socială;
  • Gestionarea Riscurilor.

Fiecare direcţie susţine şi promovează prin capacităţile sale disponibile şi activităţile  celor 6 unităţi internaţionale.