Valori promovate

Responsabilitate, Angajament, crearea de valori

Europ Assistance oferă tuturor clienţilor din întreaga lume servicii la cele mai înalte standarde calitative, 365 de zile din 365, 24 de ore din 24. Valorile noastre sunt reflectate de fiecare faptă îndeplinită precum şi de fiecare decizie luată, care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite.

Angajament faţă de clienţi

Obiectivul nostru final: satisfacţia clienţilor noştri.
Fiecare membru al grupului nostru este devotat în ceea ce priveşte angajamentul faţă de clienţi.
Empatia este caracteristica noastră de bază.
În cursul pregătirii strategiilor, produselor şi serviciilor, ţelul nostru exclusiv este îndeplinirea aşteptărilor şi cerinţelor clienţilor noştri.

Munca în echipă

Scopul nostru colectiv este de a deveni lideri mondiali.
Diversitatea serviciilor oferite de noi o tratăm ca un avantaj şi încercăm valorificarea acestui potenţial latent, deoarece colaborăm între culturi şi ţări diferite.
Oferim angajatilor noştri o atmosferă confidenţială de lucru care să inspire susţinerea colegială, acesta asigurând o muncă eficientă în echipă.

Crearea de valori

Pe parcursul muncii noastre ne confruntăm cu situaţii stresante şi trebuie să găsim soluţii sub presiunea situaţiilor de urgenţă. În aceste cazuri este de importanţă vitală valorificarea eficientă a resurselor disponibile.
Secretul calităţii muncii noastre constă în capacitatea noastră de a oferi soluţii optime clienţilor noştri şi totodată să asigurăm creşterea profitabilă a companiei noastre. Cu toţii împărtăşim aceleaşi valori pe care le creăm prin construirea relaţiilor (networking) cu angajaţii şi acţionarii noştri.

Spirit pionieresc

Am creat noi metode de asistenţă.
Una dintre preocupările noastre principale este poziţionarea spiritului inovator în centrul atenţiei noastre, prin acesta făcând posibilă dezvoltarea profesiei noastre. Putem oferi prin creativitatea noastră soluţiile optime. Suntem deschişi pentru noi provocări şi pregătiţi să gestionăm riscurile pe care le presupun acestea şi, de asemenea ne îmbogăţim bagajul de cunoştinţe în vederea îmbunătăţirii continue a serviciilor oferite.

Integritate

Suntem sinceri şi direcţi.
În orice situaţie suntem oneşti şi acţionăm cu moralitate. Este esenţial să fim politicoşi şi respectuoşi în relaţiile interpersonale (cu angajaţii, clienţii, partenerii şi acţionarii noştri).
Fiecare membru al grupului nostru ia toate deciziile şi acţioneză în spiritul respectului precum şi în conştiinţa responsabilităţii personale.
Relaţiile noastre cu colegii, cu managerii şi în general toate relaţiile profesionale din cadrul întregului grup sunt sub semnul loialităţii şi transparenţei.

Angajaţii Europ Assitance sunt motivaţi de aceleaşi valori, sunt mobilizaţi de aceaşi vis - de a deveni lideri mondiali. Numai în acest fel creştem împreună şi devenim capabili să gestionăm serviciile de asistenţă moderne.