Servicii medicale garantate în orice situaţie

Cerinţele legate de sănătate sau de îngrijire la domiciliu s-au înmulţit vizibil în anii precedenţi. Europ Assistance vă oferă soluţii atât în domeniile tradiţionale de asistenţă rutieră şi de voiaj, cât şi în domenii noi, cu cerinţe moderne.

Informaţii medicale - de sănătate:

 • recomandare suport medical (spital, clinică, dispensar, serviciu de gardă – adresă, număr de telefon);
 • recomandare suport pediatric (spital, clinică, dispensar, serviciu de gardă – adresă, număr de telefon);
 • recomandare suport stomatologic (adresă, număr de telefon, serviciu de gardă);
 • recomandare farmacie (adresă, număr de telefon, disponibilitate);
 • recomandare gardă veterinară.

 Servicii medicale personalizate:

 • organizarea îngrijirii la domiciliu (home care);
 • consiliere telefonică de medicină generală, pediatrie;
 • recomandări centre de reabilitare;
 • recomandare transport pentru bolnavi;
 • recomandare spitale în funcţie de cerinţe şi urgenţe;
 • recomandare cazare în apropierea spitalului, organizarea rezervării de cameră în cazul vizitelor din partea rudelor.

 A doua opinie medicală (Second Medical Opinion)

A doua opinie medicală se aplică problemelor grave de sănătate şi este oferită cu ajutorul unui expert neutru pentru diagnosticarea corectă a bolilor sau pe durata tratamentului. Prin acest serviciu, pacientul primeşte confirmarea diagnosticului sau a terapiei urmat de la un medic independent. Acest control profesional şi obiectiv este important nu numai din punctul de vedere al confirmării diagnosticului sau al tratamentului recomandat, dar şi datorită faptului că asigură impunerea unor noi principii de examinare şi tratament. Un mare beneficiu în acest sens este faptul că relaţia de încredere între pacient şi medic se întăreşte.